บทเรียนที่1 : GOOGLE DISPLAY NETWORK

บทเรียนที่2 : REMARKETING

บทเรียนที่3 : REMARKETING CAMPAIGN

Section 3 : ขนาดของ Banner Ads โฆษณาบน GDN ที่นิยมใช้กัน