บทเรียนที่ 1 : พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ GOOGLE ANALYTICS

บทเรียนที่ 2 : โครงสร้างและการสมัคร GOOGLE ANALYTICS

บทเรียนที่ 3 : AUDIENCE REPORT

บทเรียนที่ 4 : ACQUISITION REPORT

บทเรียนที่ 5 : BEHAVIOR REPORT

บทเรียนที่ 6 : CONVERSION REPORT

บทเรียนที่ 7 : CUSTOMIZATION

แบบทดสอบความรู้

error: ข้อมูลนี้ได้ถูกป้องกันการ copy ไว้ ถ้าต้องการข้อมูลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่!!